Det Bästa Sättet Att åtgärda Ubuntu 8.04-startfel

Om du utsätter dig för ett Ubuntu 8.04-startfel på din dator, bör du kolla utanför dessa felsökningstips.

[Windows] Programvaran som får din dator att fungera som ny igen

=========================== Lanseringssammanfattning: Info =========== ======= =============== => Grub0.Is 97 är konfigurerad i MBR /dev/sda och ser också ut och även direkt  i kapitel #1 för att skapa /grub/stage2 och /grub/menu.lst.sda1: __________________________________________________________________________________________  Filsystem: ext3  Bootsektortyper: Grub  Om varje startkategori: Grub0.97 installeras som ett tillägg till sda1-tränarsektorn            utseende när det kommer till sektor 384065 av en verklig drivkraft för            syfte 2 fil. Stage2-filen är närvarande            /dev/sda. Steg 2 vyer avsnitt #1 i syfte att /grub/menu.lst.  Operativ system:  Starta filer/kataloger: /grub/menu.lstsda2: __________________________________________________________________________________  Filsystem: swap  boot typsektorer: -  Information om dessa skoindustrin:sda3: _____________________________________________________________________________________  Filsystem: ext3  Bootsektortyp: Grub  Bootsektorns innehåll: Grub0.97 anses vara installerad genom att ta bort denna starthandel från sda3 och            med sektor 384065 verkar den gamla disken mycket svår            steg 2-fil. För tillfället finns det en meningsfull stage2-fil            /dev/sda. Steg 2 vyer avsnitt #1 relativt att vara /grub/menu.lst.  OS: 8ubuntu.04.2  Kör filer/kataloger: /etc/fstab========================== Information: disk/partition ===================== = ==========Läsare: sda ________________________________ ________________________________________________________________Disk /dev/sda: 1499,9 GB, 1499968045056 byte255 huvuden, 63 sektorer per spår, 182360 cylindrar, totalt 2929625088 sektorerEnheter är identiska med 1 * 512 sektorer resulterar i 512 byteVolym-ID: 0x000243fcSystem-ID, partitions start- och slutstorlek/dev/sda1 63979.964979.902 40 tre Linux/dev/sda2 979965 8787554 7807590 åttiotvå Linux/Solaris Exchange/dev/sda3 8787555 2929613399 2920825845 åttiotre Linuxblkid -c /dev/null: __________________________________________________________/dev/sda1: UUID="d0b3038f-5434-49ce-b111-96dbf8987ec3" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"/dev/sda2: TYPE="swap" UUID="3c635802-98ba-4d4b-9d82-d1aa6954c9e6"/dev/sda3: UUID="4bb9a289-b57b-4612-a5fd-951555ef8b6a" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"/dev/loop0:TYPE="squashfs"============================== "monterings"-utgång: ================= =================proc indikerar av /proc typ proc (rw)sysfs relativ du kan /sys skriva sysfs (rw)tmpfs för primär faktor /lib/modules/2.6.24-23-generic/volatile (rw,mode=0755)tmpfs tmpfs i /lib/modules/2.6.24-23-generic/volatile tmpfs (rw,mode=0755)varrun i /var/kör som tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=0755)varlock genom att använda /var/lock typ tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777)udev medan skriv /dev tmpfs (rw,mode=0755)devshm actu /dev/shm typ tmpfs (rw)devpts i /dev/pts nästan alla olika devpts (rw,gid=5,mode=620)tmpfs-stil /tmp tmpfs (rw,nosuid,nodev)gvfs-fuse-daemon i /home/ubuntu/.gvfs typ fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,user=ubuntu)=========================== sda1/grub/menu.lst: ================= ================# menu.lst - Se: grub(8), info grub, update-grub(8)# grub-install(8), grub-floppy(8),# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub# men /usr/share/doc/grub-doc/.Default## Kvantitet# Ställ in standardsändning till NUM postgrupp. Numrering börjar från 0 och# Överföringsnummer 0 används av förfallodag om kommandot inte används.## Du kan också ange "lagrade" mycket av hela numret. I allt detta fall den traditionella notationen# är vanligtvis posten som sparas av kommandot "savedefault".# VARNING: du ställer inte in du ser, den faktiska händelsen använder dmraid denna ingång med din "sparade"# Arrayen kommer utan tvekan att vara ur synkronisering kommer mindre än nödvändigt att tillåta dig att helt och hållet sko ditt system.1standard 0fallback #Entry till vanligtvis borttagen om den underliggande sökningen misslyckas## Timeout sedan# Ställ in timeout i SEK sekunder innan autopiloten börjar spela in bara som standard# (definieras vanligtvis av denna ganska post).timeout 3## dold meny# Döljer den speciella huvudmenyn som standard (tryck på ESC för att se menyn)dold meny# Vackra färger#färg blå/blå vit/blå## lösenord ['--md5'] lösenord# Om det är valt i den första delen av menyfilen, inaktivera praktiskt taget alla intressanta ändringar# Hantering (menyobjektapplikation, såväl som kommandorad) kombinerat med skyddade objekt# med kommandot 'lås'# t.ex. hemligt lösenord# användarnamn och lösenord --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/# Topphemligt lösenord## Exempel## Namn Windows 95/98/NT/2000# root(hd0,0)# Aktivera# Kedjelastare +1## Linux-namn# root(hd0,1)# Kärna /vmlinuz root=/dev/hda2 ro### Placera statiska strosamaskar före och/eller efter LISTA ÖVER AUTOMAGISKA KÄRNOR### BÖRJAN PÅ LISTA ÖVER AUTOMAGISKA KÄRNOR## rader i AUTOMAGIC KERNELS LIST-taggar måste ändras## olaglig progthe Debian update-grub-gränsen, förutom standardfallen som finns nedan## KOMMENTERA INTE DEM, redigera dem bara efter behov## ## Standardstartalternativ #### gå för att hjälpa dig standardkärnalternativ## Standardkärnalternativ för att få autorun-alternativ## Om individen behöver extraordinära alternativ för specifika popcornkärnor, behöver du kopt_x_y_z## där x.y.z
ubuntu 8.04 startfel

Låt inte din dator krascha igen. Ladda ner Reimage nu!