Bästa Sättet Att åtgärda Samsung Bluetooth Wep200-felsökningsproblem

Här är några enkla alternativ som hjälper dig att lösa problem med samsung Bluetooth Wep200-felsökning.

[Windows] Programvaran som får din dator att fungera som ny igen

Ezimgfmt=”rs Ezimgfmt=”rs

InnehållengelskTack så att det kommer företaget ................................................... ....... ..... .................................................. 2Kör försiktigt ................................................ ............................................................ 2Utsikt gällande hjälmen ................................................ .. ................. Steg 3kontrollera telefonens kompatibilitet ................................................... ................... ! ! ! ...... . ... 4Ladda det trådlösa bluetooth-headsetet Tours .................................................. ..... .. .. .... ... ... ... På den 4slå på/stänga av hörlurarna .......................................... .. .. ... ........ ... . ... .7"Parning" .med .alla dina .Bluetooth-telefoner ................................. .. . ................ nioHörlurar ................................................... ............... ................ . .... ..... ........ elvaRinga ett samtal ........................................................... ................ ...... .. ........................................ ......elvaRätt avslut på en riktig konversation ................................................ ...................... . .. ...... .. ................................ 12Svar på samtalet ................................................... ...... .... .... ... ........... 12Sänk volymen ................................................... ................. ....... ......... ...... ... ....... ............12Använda avancerade funktioner ................................................... ................... ....... ... .13Stänga av mikrofonen ................................................... ... ...... fjortonFAQ ................................................................... ..... ......... helt från 15Förvaring av hjälmar ................................................... ... ....... .. .. ..... ........... 17Intyg om godkännande av säkerhet och hypotekslån................................... ... ... ... ... ...och .18garanti .totalt .byte .av .delar ......................................... ......... ...... .. ..... ..... 22Korrekt kassering av produkten a .......................................... - . . 24Ordlista ................................................... ............................................................... 25TackTack för att du beställt ett Samsung Bluetooth-headset.WEP200, vi önskar er en trevlig organisation.Läs denna användarhandbok och renderingAnvänd start många hörlursfunktioner. säkerhetAnvända sig avAtt köra någon form av mobiltelefon är distraherandeFörare är oftast inblandade i en allvarlig olyckaNär du pratar i telefonen när du kör, skjut för att hålla den kort. Slutaläs aldrig kontrakt och kolla inte in dokument. innan du svararuppmuntrar dina hushållsmedlemmar att överväga omständigheterna. Lämna själva vägen för det mesta och parkera dessutominnan du gör eller svarar på telefonröstmeddelanden under körningbehov (t.ex. dålig vägg förhindrar, trafiktäthet,Barn ensamma i bilen eller en lastbil, svåra korsningar eller manövrar.)Kom ihåg att körning av ett motorfordon kommer först, inte rykte!Följ områdets lagar.hjälm presentationengelskmultifunktionellknappvolymindikatorLysandemikrofonlastkontrollknappblå utgångINNAN DU ANVÄNDER HJÄLMENKontrollera Samsung Cell-kompatibilitetWEP200 trådlösa headset är idealiskt för de flesta Bluetooth-telefoner1 (se ordlista) som uppenbarligen är korrekta med Bluetoothmed specifikationsstöd version 1.2 eller högrehandsfree-headset och/eller och användarprofiler 2. Detta gerTelefonen har troligen Bluetooth under ditt besökTillverkarens telefonnummer till webbplatsen.Laddar ditt Bluetooth-headsetSamsung WEP200 Bluetooth Headset använderBatteri som måste vara fulladdat innan du sätter på en hjälmför första gången.placera den specifika hjälmen i fodralet som medföljer vid varje hjälm, ochStäng väskan.Anslut själva laddningsadaptern till AC-laddaren.produktion.anslut nätadaptern till ett eluttag.engelsk4Ladda headsetet tills den dramatiska röda indikatorn blir grönhela motorcykeln kommer att bli.Hjälmen kommer att vara mycket klar om ca 2 timmar. DuTa bort AC-laddningsadaptern från det aktuella fodralet. hon brukar nuRedo som ett sätt att para ihop ditt headset med din lätta telefon. OmHeadsetet har redan länge kopplats ihop med telefonen du använder.du kan börja med detta.EN VARNINGLadda inte headsetet genom diginget annat än dietkatt. Att använda ett annat kort kanHörlurssektorn skadar river eller.VIKTIGVid denna tidpunkt är den röda mätaren på.Laddar och blir grön när laddningen är överAllt. eliminera påLadda fodralet under laddningrengöra vårt headset standby nya ochStoppa startsekvens.:Viktigviktigt Hjälmen måste vara i samma läge som den process som användsi downloads.ordlistaLäs tillsammans med slutet av detta dokument för att bli bekant med var och en av våra termerviktigt att använda i denna typ som oftast förknippas med vägledning.MARKVERKSAMHETförtryck och hållengelskAktivera/inaktivera Bluetooth-headsetDu hör vad du serSlå på multifunktionHeadset till "Till"-knappen för att överväga 4 sekundertills du ser enstänk 4:e indikatorblått stänkbara släpp det.unik ton.Blå indikatorLjuset kan starkt bäst flimradå är den goda kraften denpå (se villkorblåser).Slå på multifunktionenHjälmknapp hela vägen genom öppningen i 4 sekundertills en person kommer inblixtexplosion lyser 2på en sorglig skärmljus, släpp det sedan.liknar 2toner.fruktindikatorljuset kommer att stannablinkande.DuFRÅn lågt antändningstillståndstatuskan du hörahjälm inutiBlinkar 8sekunder varje.Liknande kraftfulla serier (om 2toner- aktivt lägeStart)Aktivt läge3• Ring under processen• 4 för att hjälpa dig till 1 timmes samtalstid*Blinkar precis som vilken 3 som helstsekunder.Snabb skur för att ringa 2toner- (om i standbylägeläge startar)Viloläge4• Samtal väntar• Upp till 100 timmars livsstilstidTid*Blinkande röttistället för blått5 också 20sekunderLåg batterinivå• bara en viss. Ungefär en minuts samtalstidVänster*. Beroende på vilken typ som är kopplad till mobiltelefon och användning kan den grundläggande värdefulla tiden vara mer.skilja.hållVIKTIGInte något multifunktionellt alternativmer än 4 sekunder bara vridningHeadset ingår eller kan förbli paratläge som lyser plus blå LEDOm detta händer kan du välja att stänga av headsetet,vänta 3-5 ett tag eller mer för framstegenSlå på ditt headset."Parning" tid för din egen Bluetooth-telefonSe till att headsetet alltid bokstavligen är avstängt (se Vänd på headsetet,av digtryck och håll i multifunktionsknappen tills den blir blåSignalen tänds i (cirka 8 sekunder), sedanAtt fria.engelskPairing5 skapar en helt innovativ ny trådlös enkel anslutning med tvåvägskryptering.mellan trådlösa bluetooth-aktiverade enheter som dinbluetooth hörlurar för bluetooth telefon i.din3ställ in din Bluetooth-telefon så att den känner igen hörlursparet underFölj din telefons användarmanual. VanligtvisIdéerna inkluderar att skriva "Connect", "Setup" eller mycket "Bluetooth".menyn på din telefon och identifiera sedan ett alternativ för att"Upptäck" denna Bluetooth-enhet.Din telefon hittar alla "Samsung Wep200" headset ochfråga dem om de behöver kontakta dig. it Bekräfta genom att trycka på"Ja" "Bra" eller.mycketAnge lösenord PIN6 förmodligen = 0000 nollor, (sedan tidning och tv 4"Ja" eller "OK".VIKTIGtioNär ihopparningen är lönsam kommer den blå indikatorn att dämpasLjuset blinkar snabbt 10 år innan det slocknarmed ett högt pris i 3 sekunder. Närutan framgång, mjukare, återhämta sig och dudu måste försöka så att den kommer att paras igen.des dina hjälmarengelskSätt Samsung WEP200 på ditt öra.Generellt bättrefortsättKörning sker när i det avseendet troligen är nejDelhinder (inklusive dinkropp) som förenar hjälmen ochRing upp.ring uppOm dina hörlurar är avstängda, slå på dem och efter detta (se Slå på ditt headsetpå av).Om en stiligenkänningsfunktion uppmanas, kan vi göra detRing med allt röst.Tryck en gång på multifunktionsknappen.Då kommer du sannolikt att hitta röstaktiveringsljudet; Ge namn sompersonen du vill ska kunna ringa direkt.Notera namnet på var och en av våra personer som tillhandahåller hjälmskyddet.bättre.elvaAvsluta samtaltryck på den föregående avtryckaren och multifunktionsknapparna en gång.Svara på ett samtalNär du hör nu med en diamantring, tryck på ton, multifunktionsknappenEn gång.Justera volymenTryck på [På] från den kasserade sidan av hörlurarna för att förstärkaVolym och [ ] för att sänka volymen positivt.12Använd avancerade funktionerEfter att specifikt parat ihop headsetet med ytterligare en telefonDu bör ha följande headset:• Funktionen för återuppringning av senaste tillgängliga nummer. (Om röstigenkänningfunktion inaktiverad)Så länge det kommer att finnas

Låt inte din dator krascha igen. Ladda ner Reimage nu!